SYSTEMOWE WSPARCIE DLA CYFROWEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ.

Opublikowano:

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jednym z zadań jest wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej. W publikowanych materiałach znalazły się przygotowane przez zespół roboczy rekomendacje konieczne do przeprowadzenia udanej transformacji cyfrowej. Opracowane zostały główne założenia i wytyczone cele, niezbędne do przeprowadzenia procesu. Zidentyfikowane zostały również obszary dla aktywnej roli państwa w procesie transformacji. Za kluczowe uznano: naukę, finansowanie, cyberbezpieczeństwo, gospodarkę i administrację. Transformacja cyfrowa wymaga zmian organizacyjnych w instytucjach i przedsiębiorstwach poddawanych procesowi cyfrowych przemian. Rada ds. cyfryzacji określiła konkretne zasady, zgodnie z którymi powinna być przeprowadzana ich realizacja. Zasady odnoszą się do wszystkich obszarów. Podkreślono konieczność stworzenia podstaw prawnych uwzględniających zróżnicowane kompetencje administracyjne niezbędnych do bieżącej ewaluacji skuteczności procesu transformacji we wszystkich istotnych obszarach. W materiałach zaprezentowane zostały również wyniki ankiety przeprowadzonej przez Radę Cyfryzacji na 120 specjalistach z branży teleinformatycznej, której celem było wskazanie, które z działań są priorytetowe dla transformacji cyfrowej.

Autor:
Rafał Rodziewicz
Współtwórca:
Justyna Skorupska, Katarzyna Śledziewska, Izabela Albrycht, Dariusz Milka, Jerzy Nawrocki, Michał Adamczyk
Wydawca:
Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja