Biblioteka Cyfrowa

Global Perspectives on Cybersecurity Education for 2030: A Case for a Meta-disciplinemateriały konferencyjne

Global Perspectives on Cybersecurity Education for 2030: A Case for a Meta-discipline

Allen Parrish, John Impagliazzo, Rajendra K. Raj, Henrique Santos, Muhammad Rizwan Asghar, Audun Jøsang, Teresa Pereira, Eliana Stavrou

University of Central Lancashire, Cyprus

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczamy wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Łatwy dostęp do technologii sprawił, że stała się ona powszechna i korzystają z niej niemal wszyscy bez ograniczeń wieku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka pojawiły się nowe pojęcia. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo informacji to dwa klucz...

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostanraport z badań

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Maciej Dębski, Magdalena Bigaj

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. Zmienił się również sposób funkcjonowania człowieka w zmieniającym się cyfrowo świecie. Dziś świat należy do aktywnych cyfrowych tubylców, którzy potrafią dopasować się do zmian. W publikowanym raporcie dokonano analizy współczesnych „Młodych Cyfrow...

Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsceraport z badań

Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce

Tomasz Kulisiewicz

Współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami ponieważ zmieniły się zasadniczo oczekiwania. Dziś w dobie cyfryzacji zmieniły się narzędzia komunikacji, a co się z tym wiąże sposób kształcenia. W szkołach pojawiły się nowoczesne narzędzia i zmieniły metody pracy z uczniami.  W publikowanym materiale dokonano analizy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce. Dokonano oceny jako...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatykapodstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła jest miejscem gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że jako instytucja spełnia funkcję zarówno edukacyjną jak i wychowawczo-opiekuńczą. Dziś w dobie rewolucji cyfrowej zmaga się dodatkowo z problemem dopasowania programu kształcenia, który na etapie szkoły podstawowej stanowi podwalinę przyszłego wykształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczyw...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatykaprogram, podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kszta...

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary schoolraport z badań

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

Emphasys Centre

University of Social Sciences / Społeczna Akademia Nauk Warszawa

Kształcenie i ciągłe doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś dla nauczycieli oczywistą koniecznością. Każdy z pedagogów chcący aktywnie funkcjonować w środowisku musi podnosić kwalifikacje i dopasowywać umiejętności do rzeczywistych potrzeb szkoły i uczniów. Zmiany w systemie oświaty nie dotykają jednak tylko kadry, dotyczą również organizacji, szkoła musi bowiem przygotować nie tylko ludzi ...

Digital Education at School in Europeraport z badań

Digital Education at School in Europe

Ania Bourgeois, Peter Birch, Olga Davydovskaia

Komisja Europejska, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Eurydice

Współczesna rzeczywistość szkolna jest dziś inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie pojawiają się wraz z ekspansją technologii w system edukacyjny. Innowacje technologiczne wyznaczają nowe trendy i nadają kierunek zmianom jakie w systemach oświaty zachodzą. Publikowany raport rzuca światło na dwie różne, ale uzupełniaj...

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowejopis dobrej praktyki

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

zespół Fundacji na rzecz Wielkich Historii

Fundacja na rzecz Wielkich Historii

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. „Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multim...

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for changeraport z badań

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Aiha Labi

The Economist Intelligence Unit

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. W publikowanym raporcie dokonano analizy roli jaką pełni współcześnie partnerstwo przemysłu i szkolnictwa w procesie kształcenia i przygotowywania studentów i pracowników do pracy w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Raport bada, w jaki sposób...

Students, Computers and Learning. Making the Connectionksiążka

Students, Computers and Learning. Making the Connection

OECD

PISA, OECD Publishing,

Technologie cyfrowe są dla współczesnego człowieka elementem rzeczywistości. Obcujemy z narzędziami cyfrowymi na co dzień, a inicjacja człowieka z technologią zaczyna się na coraz wcześniejszym etapie życia. W publikowanym raporcie dokonano analizy różnic w dostępie do narzędzi ICT i możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Zdefiniowano pojęcie „przepaści cyfrowej” oraz omówiono problematy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja