Biblioteka Cyfrowa

Maker@Scuola - Stampanti 3D nella scuola dell'infanziaksiążka

Maker@Scuola - Stampanti 3D nella scuola dell'infanzia

Luca Bassani, Andrea Benassi, Alessandro Ferrini, Maeca Garzia, Lorenzo Guasti, Giuseppina Rita Mangione, Jessica Niewint-Gori, Alessia Rosa

INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa

Nowoczesne technologie coraz częściej stanowią uzupełnienie tradycyjnych narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji. Usprawniają i uatrakcyjniają przekaz, umożliwiają łatwy dostęp do informacji i wspomagają przyswajanie wiedzy. W publikacji dokonano oceny możliwości wykorzystania drukarek 3D w edukacji przedszkolnej. Część publikacji ma charakter teoretyczny, przybliżono w niej historię dr...

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VRraport z badań

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VR

Jennifer Stevens Aubrey, Michael B. Robb, Jakki Bailey, Jeremy Bailenson

Common Sense

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która umożliwia tworzenie sztucznych obrazów imitujących rzeczywistość, to nowa forma kreowania przestrzeni wygenerowanej przez narzędzia cyfrowe. W publikowanym raporcie przybliżono zagadnienia związane z tą nowoczesną technologią i omówiono możliwości jakie otwiera ona przed użytkownikami. Dokonano analizy pozytywnych i negatywnych skutków jakie niesie zan...

Społeczno-kulturowy potencjał gier cyfrowych. Ujęcie syntetyczneartykuł naukowy

Społeczno-kulturowy potencjał gier cyfrowych. Ujęcie syntetyczne

Damian Gałuszka

Index Copernicus International

Gry cyfrowe to jedna z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych form rozrywki jakiej oddają się współcześnie młodzi ludzie. Wraz rozwojem technologii cyfrowych zmienia się rynek gier, przestrzeń, możliwości techniczne dostępnych narzędzi i potrzeby gracza, którego apetyt zazwyczaj rośnie w miarę jedzenia. Autor publikacji dokonał analizy zmian społeczno-kulturowych jakie zachodzą  wraz z ekspans...

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższeraport z badań

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Joanna Mazur

DELab UW

Nauczanie zdalne w czasach pandemii to ogromne wyzwanie z jakim mierzy się system oświaty na wszystkich etapach nauczania. Wszyscy zaangażowani w proces nabywania i przekazywania wiedzy stanęli przez koniecznością zmiany środowiska uczenia się i nauczania. Przeniesienie działalności edukacyjnej z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej nie było łatwym zadaniem. W publikowanym raporcie...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Reportraport z badań

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

SpołTech: ludzie, technologie, przyszłośćraport ekspercki

SpołTech: ludzie, technologie, przyszłość

Alek Tarkowski, Marta Klimowicz, Ana Brzezińska, Aleksandra Janus, Natalia Mileszyk, Kamil Mamak, Jan J. Zygmuntowski

Fundacja Centrum Cyfrowe

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi. Społeczeństwo dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie cyfryzacja. Wiele dziś mówi się o potrzebie kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych, które ułatwiają i usprawniają wykonywanie wielu codziennych czynności a zapomina się o tym, że to technologie powinny służyć człowiekowi a nie odwrotni...

E-SPORT 2020  – Biznes – Rynek pracy – Edukacjaraport z badań

E-SPORT 2020 – Biznes – Rynek pracy – Edukacja

Marek Banaszak, Filip Gruszczyński, Jakub Hodowany, Krzysztof Patkowski, Agnieszka Walczak

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. W publikacji dokonano charakterystyki kolejnego obszaru, e-sportu, który przenosi działania branży do przestrzeni wirtualnej. Publikowany raport zawiera informacje na temat stanu gałęzi działalności e-sportowej w Polsce. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące specyfiki działalności, zebrano informacje dotyczące bran...

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYNraport ekspercki

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Naukowa Evidence Institute

Ocena wyników nauczania jest jednym z elementów procesu kształcenia. Braki edukacyjne ograniczają możliwości edukacyjne na kolejnych poziomach kształcenia, dlatego konieczne jest monitorowanie wiedzy uczniów kończących kolejne etapy szkoły. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki ...

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI?  WYNIKI BADANIA TIMSS 2019raport z badań

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI? WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Naukowa Evidence Institute

Jednym z elementów procesu kształcenia jest ewaluacja, czyli ocena efektów nauczania. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki i przyrody jaki osiągnęli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w różnych krajach. Raport pokazuje jak na światowym tle prezentują się polscy czwarto...

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational programartykuł naukowy

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Łukasz Tomczyk

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Edukacja w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającym się cyfrowo środowisku jest elementem procesu kształcenia warunkującym godne i pełne życie. W szczególnie trudnej sytuacji są dziś osoby starsze, które urodziły się i wychowały przed epoką cyfrową. To do nich...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja