Biblioteka Cyfrowa

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i uczniaporadnik, broszura

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i ucznia

Gmina Gorlice

Metoda projektu jest jedną z nowatorskich metod kształcenia, która umożliwia osiąganie  wysokich  efektów,  zarówno  wychowawczych,  jak i dydaktycznych. Publikowany poradnik skierowano do nauczycieli i uczniów, którzy chcą wykorzystywać innowacje w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. W materiale omówiono rodzaje projektów w podziale na: rodzaj wykonywanych działań,  liczbę uczestników i...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweporadnik, program szkolenia

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021raport z badań

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021

Agnieszka Pałka, Aleksandra Lysy, Justyna Wiatrzyk-Guzik, Kamil Cupiał, Katarzyna Golonka, Paulina Drygała, Sylwia Paszyna

Project: People

Edukacja wychodzi naprzeciw nowym trendom i dopasowuje proces dydaktyczny do oczekiwań jakie niesie nowa, cyfrowa rzeczywistość. Dynamiczna ekspansja nowoczesnych technologii zmienia sposób podejścia do nauczania a nowoczesne technologie uzupełniają tradycyjne narzędzia dydaktyczne i poprzez innowacje uatrakcyjniają kształcenie i żmudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W raporcie „EdTec...

Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?poradnik, opis dobrej praktyki

Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?

Alicja Pacewicz

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkoła to miejsce, które od najmłodszych lat uczy i wspomaga wychowanie. Każde dziecko spędza w niej dużą część swojego codziennego dnia, powinna więc być miejscem przyjaznym uczniowi. Jak stworzyć przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego ucznia? W publikacji omówiono kwestie związane rolą edukacji w procesie nabywania wiedzy i umiejętności, dokonano analizy przygotowania placówek d...

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieliporadnik

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieli

Maria Kamińska

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

Szkoła jest miejscem, w którym zachodzi proces dydaktyczny przygotowujący młodych ludzi do aktywnego, pełnego życia w przyszłości. Nauczyciele stosują wiele metod, które mają umożliwić zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb. W publikacji omówiono jedną z metod nauczania - metodę projektów, która aktywizuje uczniów do samodzielnej realizacji zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Pozwala ...

Praca metodą projektuopis dobrej praktyki

Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Metoda projektu to jedna z metod nauczania, która aktywizuje uczniów do poszukiwania i samodzielnego rozwiązywania zadań przygotowanych przez nauczyciela. W publikacji przybliżono założenia pracy metodą projektu, wskazano cechy, które ją charakteryzują i określono fazy pracy, które pozwalają efektywnie realizować proces dydaktyczny przy zastosowaniu tej metody.

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższejksiążka

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

Joanna Ejdys

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

W dobie pandemii e-learning stał się jedną z najpopularniejszych form kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii otworzyło nowe możliwości edukacyjne, dzięki narzędziom cyfrowym proces dydaktyczny mógł trwać nieprzerwanie. Z problemami jakie pojawiły się wraz ze zmianą formy pracy dydaktycznej borykały się zarówno instytucje jak i wszyscy pracownicy, uczniowie i studenci. Pub...

Kompetencje  cyfrowe  w instytucjach kulturyksiążka

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Grzegorz Ptaszek, Ewa Korzeniowska

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Wraz z rozwojem technologii i dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi w codzienne życie człowieka kompetencje cyfrowe stały się jednymi z kluczowych umiejętności, które determinują jakość i poziom życia. Są elementem edukacji, która coraz częściej wychodzi poza mury tradycyjnej szkoły i jest realizowana poprzez całe życie. W publikacji dokonano analizy kompetencji cyfrowych w kontekście możliwo...

Living and working in Europe 2020raport ekspercki

Living and working in Europe 2020

Helen Burke

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Pandemia wywołała duże zamieszanie w działaniu gospodarek, sposobie funkcjonowania państw i codziennym życiu obywateli. Dla jednych Covid-19 otworzył nowe możliwości rozwoju inni musieli zmierzyć się z trudnościami, które prowadziły do załamania gospodarczego i finansowego. W publikacji podjęto próbę oceny doświadczeń związanych z sytuacją pandemiczną i dokonano analizy wpływu pandemii na życie i ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja