Biblioteka Cyfrowa

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.monografia, książka

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...raport z badań

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...

Łukasz Tomczyk, Solomon Sunday Oyelere

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Media stały się nieodzownym elementem rzeczywistości. Publikowany raport badawczy poświęcony jest wykorzystaniu mediów cyfrowych w edukacji i integracji cyfrowej. Przedstawione wyniki odnoszą się do wyników badań dotyczących kluczowych obszarów edukacji wspieranej cyfrowo oraz działań sprzyjających integracji społecznej i integracji cyfrowej. Każdy rozdział przedstawia ogólne konteksty wykorzystan...

Education for Tomorrow: How do we get there? Policy implications from phase 1raport z badań

Education for Tomorrow: How do we get there? Policy implications from phase 1

NordForsk

NordForsk

Każdy kraj prowadzi swoją politykę, która poprzez realizację konkretnych działań ma prowadzić do  jego rozwoju. Działania dotyczą wielu obszarów, a na sposób ich realizacji wpływa wiele czynników. W publikacji dokonano analizy strategii jakie podejmują kraje skandynawskie, które w ocenie obywateli innych krajów na świecie zapewniają swoim obywatelom dobrze rozwinięte zabezpieczenia zarówno finanso...

Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Dayksiążka

Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day

Jonathan Bergmann, Aaron Sams

International Society for Technology in Education

Współczesna edukacja podlega systematycznym zmianom. Wynikają one z potrzeby dopasowania systemu kształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji autorzy omawiają nowa koncepcję – „odwróconej klasy”, która zyskuje na popularności i zdobywa uznanie wśród praktyków. Autorzy omówili szczegółowo założenia jakie przyświecają tej nowej metodzie prowadzenia zajęć, dokonali...

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.raport z badań

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.

Krystyna Dynowska-Chmielewska, Michał Federowicz, Marcin Kędzierski, Jerzy Hausner, Łukasz Cieślik, Krzysztof Głuc, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Stanisław Mazur, Wojciech Paprocki, Barbara Worek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współczesny człowiek na co dzień mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Systematycznie musi dopasowywać wiedzę i umiejętności do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś, w dobie cyfrowej transformacji szczególnie ważne stało się kształtowanie kompetencji przyszłości, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W publikacji wskazano strategiczne kierun...

Children’s experiences with cyberhateraport z badań

Children’s experiences with cyberhate

David Smahel, Hana Machackova, Elisabeth Staksrud, Catherine Blaya, Marie Bedrosova

EU Kids Online

Technologie cyfrowe stały się stałym elementem współczesnej rzeczywistości. Dostęp do nowoczesnych narzędzi podłączonych do sieci otwiera przed użytkownikami duże możliwości ale niesie również zagrożenia, z którymi do niedawna ludzie nie mieli do czynienia i często nie wiedzą jak sobie z nimi radzić. Jednym z zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem ze współczesnych zdobyczy technologicznych jest ...

EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countriesraport z badań

EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries

David Smahel, Hana Machackova, Giovanna Mascheroni, Lenka Dedkova, Elisabeth Staksrud, Kjartan Ólafsson, Sonia Livingstone, Uwe Hasebrink

EU Kids Online

Sieć EU Kids Online to międzynarodowa sieć badawcza, która ma na celu monitorowanie wiedzy na temat możliwości, bezpieczeństwa i zagrożeń jakie stoją przed młodymi użytkownikami Internetu. Publikowany raport jest kontynuacją badań z EU Kids Online prowadzonych w 2010 roku. Ukazuje zmiany, jakie ekspansja technologii w codzienne życie użytkowników wprowadziła w ostatniej dekadzie. W materiale omówi...

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Exampleartykuł naukowy

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Example

Şehnaz Baltaci Göktalay, Sezen Özeke

Palacký University Olomouc, Faculty of Education

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że priorytetem stało się kształcenie i doskonalenie kompetencji XXI wieku. Każdy, na miarę swoich możliwości próbuje dopasować się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. Na co dzień mamy do czynienia z nowoczesnymi narzędziami, które ułatwiają pracę wspomagają edukację i uprzyjemniają czas wolny. System...

Rethinking education in the digital ageraport ekspercki, publikacja Parlamentu Europejskiego, studium przypadku

Rethinking education in the digital age

Anette Braun, Anna März, Fabian Mertens, Annerose Nisser, VDI Technologiezentrum GmbH

Secretariat of the European Parliament

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Rethinking education in the digital agepublikacja Parlamentu Europejskiego

Rethinking education in the digital age

VDI Technologiezentrum GmbH

Secretariat of the European Parliament

Transformacja cyfrowa wprowadza zmiany zarówno w społeczeństwach jak i gospodarkach Państw. Zmieniają się zarówno oczekiwania jak i potrzeby, a dynamika tych zmian narzuca konieczność kształcenia kompetencji umożliwiających szybkie dopasowanie się do wymagań umożliwiających aktywne życie w społeczeństwie i funkcjonowanie na rynku pracy. Jednym z pierwszych etapów życia, w którym cyfryzacja wyznacz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja