Biblioteka Cyfrowa

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznejartykuł naukowy

Kompetencje informatyczne pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Jadwiga Bakonyi

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Nowoczesne technologie wykorzystywane są dziś powszechnie na wielu płaszczyznach działań człowieka. Umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi są współcześnie jednymi z najbardziej pożądanych. Nie tylko pracownicy zobligowani są do podnoszenia kwalifikacji w zakresie TIK. Współcześnie każdy człowiek świadomy korzyści wynikających ze sprawnego posługiwania się nowoczesnymi techn...

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacjifragment książki

Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji

Zbigniew Osiński

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce

Nowoczesne technologie stają się z każdym dniem coraz bardziej powszechne. Jeszcze kilka lat temu obce, niedostępne, dziś naturalnie wchodzą w świat użytkownika, wspomagając, ułatwiając i uatrakcyjniając wiele codziennych zajęć. Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku, wykorzystywanym w pracy, nauce, rozrywce a owoczesne technologie pełnią ważne funkcje w życiu każdego człowieka. Jedną z ...

Nowe technologie w edukacji: dwa podejściaartykuł naukowy

Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia

Kamil Sijko

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Niezwykle ważnym punktem w rozwoju jest podnoszenie kompetencji. Dotyczy to działań odnoszących się do wszystkich obszarów życia. W artykule przedstawiono próbę racjonalnego umiejscowienia nowych technologii w polskim systemie edukacyjnym. Współcześnie tematem niezwykle aktualnym w polskiej oświacie jest ukazanie znaczenia kompetencji cyfrowych w procesie dydaktycznym. W dokumencie strategicznych ...

Informatyczne standardy kompetencyjne w Unii Europejskiejprezentacja

Informatyczne standardy kompetencyjne w Unii Europejskiej

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn

Współczesna gospodarka opiera się na wiedzy, a społeczeństwo chcąc dostosować się do wymagań rynku dąży do podnoszenia kompetencji. Umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi stają się współcześnie kluczowymi kompetencjami o zasadniczym znaczeniu w gospodarce opartej na wiedzy. Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii sprawia, że konieczna staje się intensyfikacja działań ukierun...

Centrum uczenia się i kreatywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURSreferat

Centrum uczenia się i kreatywnych spotkań w cyfrowej szkole. Model BCI proponowany przez wydawnictwo SUKURS

Hanna Batorowska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kompetencje cyfrowe zajmują czołowe miejsce wśród kompetencji kluczowych, w które powinien być wyposażony człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno -gospodarczym. Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienia się wiele w sposobie funkcjonowania ludzi. Zmienił się sposób komunikacji, pozyskiwania informacji i dochodzenia do wiedzy. Tradycyjne do niedawna formy są ...

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-moraport z badań

Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mo

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski, Mariusz Przybyła

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesne dzieci nie znają świata bez technologii. Każde nowoczesne urządzenie traktują jako naturalny element otaczającej ich rzeczywistości. Wchodzą w cyfrowy świat zanim jeszcze opanują umiejętność chodzenia czy mówienia. Otoczone nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi szybko opanowują umiejętności związane z ich obsługą. Dziś nikogo nie dziwi małe dziecko bawiące się telefonem komórkowym, wpatr...

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010referat

Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Piotr Boroń

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Edukacja medialna ma za zadanie wykształcić umiejętność świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Do niedawna działania podejmowane w tym zakresie zdecydowanie odbiegały od potrzeb zmieniającej się technologicznie gospodarki. Wraz z ekspansją nowych technologii na rynek polski, zintensyfikowano prace nad wdrażaniem działań zmierzających do podniesienia świadomości w za...

Szkolenie mieszane. Zestaw instrukcjipodręcznik

Szkolenie mieszane. Zestaw instrukcji

The eScouts - Intergenerational Learning Circle for Community Service

Tematyka współczesnych mediów cyfrowych w codziennym życiu pojawia się już od wielu lat i dotyczy różnych aspektów życia i działalności człowieka. Dotyczy każdego, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, czy statusu społecznego. Wraz rozwojem nowoczesnych technologii zwiększa się zainteresowanie tą dziedziną. Jednym z obszarów szczególnie ważnych z punktu widzenia przygotowania do funkcjonowani...

Wyzwania edukacji w XXI wiekureferat

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Józef Bednarek

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne, interaktywne media cyfrowe rozwijają się w tempie zbliżonym do wykładniczego. Rodzi do nowe szanse, ale też nowe wyzwania i zagrożenia. Autor wskazuje na nowe kwestie, którymi powinna się w związku z tym zająć pedagogika. Lokuje je w trzech głównych obszarach – są to wyzwania cywilizacyjno-społeczne, informacyjno-technologiczne oraz pedagogiczno-praktycz...

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowejporadnik

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Grzegorz D. Stunża

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Biblioteka to miejsce, które kojarzyło się zawsze z wiedzą. Tomy skatalogowanych pozycji umieszczone na półkach, godziny spędzone przy biurku w czytelni i wszechobecna cisza wprowadzały od lat w magiczny klimat charakterystyczny dla tego miejsca. Dziś w dobie nowoczesnych technologii biblioteki postrzegane są zupełnie inaczej. Dostęp do wiedzy czerpanej z cyfrowych źródeł sprawił, że rola jaką kie...

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.