Biblioteka Cyfrowa

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Reportraport ekspercki

High-Tech Skills for Europe. Scaling up Best Practices and Re-focusing Funding. Programmes and Incentives. EASME/COSME/2016/033 Interim Report

Werner B. Korte, Tobias Hüsing, Jza Abbas, Christine Clemens, Erisa Gruda

empirica GmbH dla Wspólnota Europejska

Umiejętności są jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o wyborze pracownika. We współczesnym zcyfryzowanym świecie, coraz częściej poszukiwani są specjaliści branży IT. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami kluczowymi a polityka państwa powinna zmierzać, zgodnie z trendami na rynku pracy do wspierania działań na rzecz ich rozwoju.  W niniejszym raporcie okresowym przedstawiono opis akt...

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyondraport ekspercki, książka

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

empirica GmbH dla Wspólnota Europejska

Rozwój technologii sprawił, że zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania człowieka. Kompetencje do niedawna uważane za kluczowe zostały zastąpione nowymi, związanymi bezpośrednio z ekspansją technologii informacyjno-komunikacyjnej w codzienne życie. Rozwój technologii sprawił, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym a nabywanie umiejętności cyfrowych staje się potrzebą priorytetową. Postępu...

DigiPlace4all: an online peer support community for digital skillsartykuł naukowy

DigiPlace4all: an online peer support community for digital skills

Mark Magennis, Esther Murphy, Andrean Lazarov, Karel Van Isacker, Kinga Dumnicka, Malgorzata Polak, Bernadette Meagher, Philip Penny

IOS Press

Technologie cyfrowe są obecne w życiu niemal każdego człowieka. W publikacji dokonano prezentacji  DigiPlace4all,  internetowego systemu komunikacji, który wspiera osoby niepełnosprawne w rozwijaniu kompetencji związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii na co dzień, w tym w edukacji, kształceniu zawodowym i pracy zawodowej. Projekt wspierany przez specjalistów w dziedzinie integracji cyf...

Educational Robotics for Inclusive Educationartykuł naukowy

Educational Robotics for Inclusive Education

Linda Daniela, Miltiadis D. Lytras

Springer Nature B.V.

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem bodźców jakie dostarcza mu otoczenie. Dziś stosunkowo wcześnie zaczyna być poddawane wpływom środowiska, zarówno rodziny, grupy rówieśniczej jak i instytucji wychowawczo-edukacyjnych, które w zamierzony i planowany sposób kształtują u młodego człowieka procesy poznawcze. Już na wczesnym etapie życia dziecka można dostrzec, że każde jest inne, w i...

Future Work Skills 2020raport ekspercki

Future Work Skills 2020

Anna Davies, Devin Fidler, Marina Gorbis

Institute for the Future, Palo Alto, Kalifornia, University of Phoenix Research Institute

Współczesna gospodarka kształtowana jest przez dynamiczny postęp technologiczny.  Globalna komunikacja, inteligentne maszyny i nowe media to tylko niektóre z czynników, które determinują sposób i jakość życia człowieka oraz wpływają na funkcjonowanie gospodarki kraju. Ekspansja technologii zmieniła sposób myślenia o pracy i nauce a kompetencje cyfrowe  stały się umiejętnościami nadrzędnymi w zmien...

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.artykuł naukowy

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.

Fazilat Siddiq, Ronny Scherer, Jo Tondeur

Elsevier Ltd.

Postęp w dziedzinie nowych technologii stał się elementem rozwoju społeczeństwa. Zmiany jakie  ekspansja TIK wnosi w codzienne życie człowieka dokonują się niemal we wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje, a kompetencje cyfrowe stały się jednymi z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Nowe technologie ułatwiają dostęp do informacji, wyszukiwanie ich w sieci za pomocą nowoczesnych narzędzi jes...

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learningdokument Komisji Europejskiej

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Współczesne społeczeństwo i gospodarki krajów musza mierzyć się z wyzwaniem, jakie stawia przed nimi postęp technologiczny. Zmiany dotyczą niemal wszystkich, ponieważ zachodzą w wielu obszarach życia na rożnych jego etapach. W materiale zawarto rekomendacje w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez cale życie. Proponowane zalecenia maja na celu poprawę działań w zakresie rozwoju kluczow...

Delivering e-Inclusion The role of digital literacysprawozdanie

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

ECDL Foundation Ltd.

Wykluczenie nie kojarzy się z niczym pozytywnym. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej spotykamy się z problemem wykluczenia społecznego, którego źródłem jest brak podstawowych umiejętności w zakresie TIK. Wraz z rozwojem technologii i ich integracją w codzienne życie człowieka wzrasta rola kompetencji cyfrowych, umiejętności, które stanowią o jakości życia człowieka i określają sposób fun...

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic reviewraport ekspercki, książka

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Solvi Lillejord, Kristin Borte, Katrine Nesje, Erik Ruud

KNOWLEDGE CENTRE FOR EDUCATION

Współczesna edukacja zmienia się systematycznie pod wpływem nowoczesnych technologii. System oświaty dopasowuje narzędzia, metody i formy pracy do wymagań jakie niesie ekspansja techniki w proces kształcenia. Rozwój techniki wciąż stawia nowe wyzwania a ograny odpowiedzialne za edukację zmagają się z problemem integracji ICT i systemu oświaty. Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań zleciło przepr...

Young Children (0-8) and Digital Technology, a qualitative study across Europeraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

Young Children (0-8) and Digital Technology, a qualitative study across Europe

Stephane Chaudron, Rosanna Di Gioia, Monica Gemo

Publications Office of the European Union

Małe dzieci bardzo szybko uczą się nowych rzeczy a przebywając na co dzień w środowisku cyfrowym poprzez obserwację, naśladowanie i odzwierciedlanie czynności jakie wykonują dorośli kształtują i doskonalą umiejętności związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii. Można odnieść wrażenie , że posługują się zdobyczami technologii zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. W niniejszym raporcie pr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja