Biblioteka Cyfrowa

eBag a Ubiquitous Web Infrastructure for Nomadic Learningopis dobrej praktyki

eBag a Ubiquitous Web Infrastructure for Nomadic Learning

Christina Brodersen, Bent G. Christensen, Kaj Grønbæk, Christian Dindler, Balasuthas Sundararajah

Technologie są dziś stosowane w wielu dziedzinach życia, stały się elementem codzienności, wspierają i ułatwiają wiele codziennie podejmowanych zadań. Wielu nie wyobraża sobie dziś życia w świecie bez technologii. Narzędzia cyfrowe znalazły dziś zastosowanie w wielu obszarach dzialalności w tym również w edukacji. W publikacji omówiono możliwości wykorzystania technologii w szkole. Dokonano analiz...

Digital education 2.0 From content to connectionsartykuł naukowy

Digital education 2.0 From content to connections

Preeta M. Banerjee, Gerald Belson

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Innowacje są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputery i telefony komórkowe to narzędzia codziennego użytku, bez których człowiek nie wyobraża sobie życia. Dostawcy technologii i usług cyfrowych sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe atrakcyjne narzędzia dopasowane do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się elementem kluczowym ...

Reimagining Education for the Digital Ageopis dobrej praktyki

Reimagining Education for the Digital Age

Lifelong Learning Platform

Wraz z rozwojem technologii obserwujemy coraz większy wpływ techniki na codzienne życie człowieka. Wpływ ten sukcesywnie rozszerza się, dotyka już niemal wszystkich obszarów działalności ludzkiej. Edukacja jest jednym z tych, przed którymi ekspansja cyfrowa stawia największe wyzwania. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na edukację oraz przeglądu komunikatów i zaleceń kierowanych do d...

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacjeksiążka

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręcznikówinerpelacja poselska

Interpelacja w sprawie wprowadzania e – podręczników

Dariusz Piontkowski

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

Rewolucja w zakresie technologii cyfrowych zatacza coraz szersze kręgi i wywiera wpływ na sposób działania i funkcjonowania zarówno indywidualnych obywateli jak i instytucji. Jednym z obszarów, który doświadcza aktualnie głębokich przemian jest edukacja. Przekształceniom poddano zarówno metody jak i formy pracy. Modyfikacje wprowadza się również w programie kształcenia dopasowując go do oczekiwań ...

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?artykuł naukowy

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?

Jacek Pyżalski, Piotr Plichta, Julia Barlińska

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Nowoczesne technologie mają dziś duży wpływ na człowieka, w pewnym sensie kreują świat w którym żyje. Postęp techniczny otwiera wiele możliwości, z których korzystają wszyscy niezależnie od wieku. Skutki wpływu mediów na życie są zależne od wielu czynników i nie zawsze przybierają pozytywny charakter. W publikacji dokonano analizy wpływu mediów na życie społeczne młodych ludzi w kontekście podejmo...

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwościopis dobrej praktyki

e-Podręcznik środowiskowy – przegląd dostępnych możliwości

Marlena Plebańska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Współczesna szkoła podlega systematycznym zmianom, coraz częściej tradycyjny model nauczania wzbogacany jest poprzez dostępne dziś nowoczesne technologie. Nowe podejście do nauczania stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy stoją przed koniecznością podnoszenia i doskonalenia własnych kompetencji cyfrowych. Nie ulega wątpliwości, że zarówno szkoła jak i nauczyciel w dobie tran...

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature reviewartykuł naukowy, zestawienie bibliograficzne

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature review

Deidre Joan Wild, Angela Kydd, Ala Szczepura

RCNi

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w których trendy wyznacza postęp w dziedzinie nowych mediów. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się istotnym elementem umożliwiającym człowiekowi aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym. Brak umiejętności kluczowych w XXI wieku utrudnia załatwienie wielu codziennych spraw, ogranicza możliwości i prowadzi do wykluczenia cyfrowego. Pre...

Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej szkołyartykuł naukowy

Oczekiwania młodzieży wobec współczesnej szkoły

Joanna Augustyniak

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Współczesne dziecko od pierwszych dni życia funkcjonuje w otoczeniu cyfrowych technologii. Współtworzą one środowisko, w którym młody człowiek rozwija się, wychowuje i kształci. Dla dzieci technologie są czymś naturalnym, obcują z nimi na co dzień i na długo przed rozpoczęciem formalnej nauki korzystają z dobrodziejstw technologii intuicyjnie. W dobie dynamicznych zmian technologicznych szkoła mus...

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.zestawienie bibliograficzne

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Ewa Tarapata

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju

Współczesna szkoła otwiera się na nowości jakie ekspansja technologii wnosi na rynek edukacyjny. Jedną z kluczowych propozycji są e-podręczniki, cyfrowe narzędzie dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia różnorodnych, multimedialnych form przekazu dopasowanych do możliwości percepcyjnych dziecka. W publikowanym mater...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja