Biblioteka Cyfrowa

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszymartykuł naukowy

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Agnieszka Rygielska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cyfrowe narzędzia wypierają powoli tradycyjne, które z powodzeniem wykorzystywało pokolenie urodzone zanim one powstały. Ekspansja w dziedzinie nowoczesnych technologii dotyczy wielu obszarów funkcjonowania, w tym również edukacji. W artykule poddano refleksji problem wykorzystania nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z młodszym uczniem. Zwrócono uwagę korzyści wynikające z łączenia tradycyj...

Wprowadzając... porządekartykuł naukowy

Wprowadzając... porządek

Maciej M. Sysło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komputery są dziś narzędziem powszechnie wykorzystywanym w wielu dziedzinach życia. Współczesne wymogi w zakresie kompetencji cyfrowych wykraczają zdecydowanie poza tradycyjnie rozumiane podstawowe umiejętności techniczne. Użytkownik korzystający z nowoczesnych technologii musi nie tylko umieć włączyć sprzęt i obsłużyć konkretną aplikację. Z uwagi na to, iż wymagania dotyczące kompetencji informac...

Młodzież w świecie online a ich kompetencje internetoweartykuł naukowy

Młodzież w świecie online a ich kompetencje internetowe

Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych powoduje, że coraz więcej naszych aktywności przenosi się do sieci. Z tego powodu posiadanie kompetencji informatycznych nabiera coraz większego znaczenia. Jest warunkiem koniecznym pozwalającym na korzystanie z zasobów cyberprzestrzeni i przez to decyduje w znacznej mierze o jakości życia jednostki. Dostrzegają to również instytucje wspólnotowe odpowi...

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatykiartykuł naukowy

Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki

Waldemar Furmanek

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Epokę w której żyjemy cechuje intensywny rozwój technik informacyjnych, mówimy o procesie transformacji cywilizacyjnej. Pojawia się pojęcie „społeczeństwo informacyjne”. Poza niewątpliwie pozytywnymi stronami tego procesu, musimy również widzieć problemy jakie on powoduje. Podstawowym jest zjawisko marginalizacji, wykluczenia kulturowego i cywilizacyjnego, dotykające osoby nie posiadające kompeten...

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnejreferat

EduMATA - kształtowanie kompetencji logiczno-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Kopczyński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zmiany cywilizacyjne wymagają dostosowywania na bieżąco narzędzi dydaktycznych, z których korzystamy w procesie edukacji, do potrzeb dzieci już na wczesnym etapie kształcenia. Pomoce dydaktyczne stają się niezbędnym elementem warsztatu pracy nauczyciela. W artykule omówiono możliwości wykorzystania multimedialnych pomocy dydaktycznych, mających na celu uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć, co w ko...

E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra. Materiał dla uczestników szkoleńporadnik

E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra. Materiał dla uczestników szkoleń

Marcin Polak

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami i uczestnikami stawia nas przed koniecznością dostosowywania się do wymagań środowiska, w którym funkcjonujemy. W wielu sferach życia  dostrzec można zmiany, które są nieodzownym elementem zmieniającej się rzeczywistości. Zmieniają się nie tylko narzędzia ale i samo podejście do możliwości wykorzystania technologii informacyjno-technicznych w życ...

E-podręczniki na drodze do cyfrowej szkołyartykuł prasowy

E-podręczniki na drodze do cyfrowej szkoły

Beata Symbor

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Współczesne dziecko od kołyski styka się ze światem cyfrowym. Wśród licznych zadań jakie Ministerstwo Edukacji postawiło sobie za cel, jest także próba dostosowania procesu edukacji do potrzeb współczesnego ucznia . Placówki oświatowe wyszły naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej szkoły wprowadzając e-podręczniki. Wdrożenie tej nowoczesnej, cyfrowej formy przekazu informacji ma być zaczątkiem do zmian uk...

Programowanie z Dashem i Dotem. Od zabawy do programowaniareferat

Programowanie z Dashem i Dotem. Od zabawy do programowania

Maria Śmiełowska-Bohn, Anna Wicek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuł jest dostępny w ramach materiałów pokonferencyjnych trzynastej edycji Konferencji Informatyka w Edukacji, która odbyła się w czerwcu 2016 roku w Toruniu. Dash i Dot to dwa roboty – zabawki edukacyjne produkowane przez firmę Wonder. Pierwszy z nich jest robotem mobilnym – może poruszać się w zadany sposób, Dot zaś to robot statyczny. Oba zostały wyposażone w zestaw różnych czujników, dzięk...

Edukacja cyfrowa dla przyszłościartykuł naukowy

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Tomasz Goban-Klas

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zabiera głos po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na temat „Edukacja w Polsce: Diagnoza, modele, prognozy”. Jego wypowiedź ukazała się w periodyku „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (nr 1 2013). Profesor Stawia pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego wobec problemów demograficznych, ale przede wszys...

Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświatyartykuł naukowy

Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty

Janusz Janczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie wykorzystywane są współcześnie w wielu dziedzinach życia. Komputery stały się narzędziem użytku codziennego. Coraz częściej narzędzia cyfrowe zastępują i usuwają poza margines te tradycyjne, dotychczas wykorzystywane.  Przed współczesnym społeczeństwem stanęło wiele wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Zmiany nie ominęły również oświaty.   Jak wynika z badań p...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja